Beroepen: praten met de (groot-) ouders.

Juf Cailtin komt ons héél veel bijleren omtrent beroepen. Ze had een goed idee: wat als de (groot-)- ouders eens komen vertellen over hun beroep?  Alle kinderen moesten op voorhand vraagjes bedenken zodat ze elk beroep goed konden begrijpen. Alle beroepen werden met veel enthousiasme uitgelegd en onbekende beroepen werden ontdekt/duidelijk. Wat een fijn uurtje!

1/5