Thuis werken met kinderen

Hoe pak je dat aan, thuis werken met kinderen? 
Vooral structuur biedt heel veel kansen om zelf je werk van thuis uit te doen en ook je kinderen zelfstandig op weg te zetten. 
In bijlage vinden jullie enkele tips over samen en ‘alleen tijd’ en een voorbeeld van een dagschema.

1/1