Toneel door de juffen t.v.v. de warmste week.

Om geld in te zamelen voor het Williams-beuren syndroom vzw werd er een toneel uitgevoerd door de kleuterjuffen. En wat hebben zij en de kleuters hiervan genoten.

1/29