Verkeer op School-medaille!

Wij werden bekroond door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) met een zilveren Verkeer op School-medaille! En daar zijn we fier op. Door aan verschillende initiatieven deel te nemen op gebied van verkeersveiligheid kan je als school punten verdienen. Dit zoals het Voetgangersexamen, het Fietsexamen, Helm Op Fluo Top-actie, … . Ook in onze kijkkast aan onze groene poort kan je onze medaille bewonderen!