Babbelclub

Voor de leerlingenparticipatie in onze school richtten we de babbelclub op.
We vinden het belangrijk om onze leerlingen de kans te geven actief mee te denken en te praten over de leef- en leeromgeving in de klas en in de school. Ze oefenen vaardigheden als samen nadenken, beslissingen nemen en hun verantwoordelijkheid nemen.

Vijf keer per schooljaar komt de babbelclub bij elkaar. Vooraf vindt er in elke klas een klasgesprek plaats waarbij alle leerlingen ideeën mogen aanbrengen. Bij elke bijeenkomst van de babbelclub vertegenwoordigen 2 leerlingen elke klas. Iedereen krijgt de kans om naar de babbelclub te komen, want het zijn elke keer andere leerlingen.
Twee leerkrachten en de directeur luisteren in de babbelclub naar de leerlingen, geven antwoorden en nemen ideeën mee om te bespreken met het leerkrachtenteam.