Vokan

In onze school hebben we oog voor de individuele noden van elk kind.
Naast het CLB kunnen we ook beroep doen op het ondersteuningsnetwerk Vokan.  Zij bieden ondersteuning op schoolniveau, ondersteuning aan de leerkracht en ondersteuning aan leerlingen.
Zo begeleiden we kinderen op hun eigen ontwikkelingsniveau en dragen we bij tot inclusief onderwijs.

Voor meer info over Vokan kan u de folder lezen die hier is bijgevoegd of u kan via deze link naar de website van Vokan te gaan.