Breed evalueren

Vanuit brede observaties willen we het ’totale kind’ in kaart brengen.
We kijken naar zowel kennis, vaardigheden als attitudes en volgen uw kind op in zijn individueel ontwikkelingsproces.
Hierbij zetten we ook zijn talenten in de focus om zo het groei- en leerproces te stimuleren.

Steeds willen we het welbevinden van uw kind bevorderen, zorgen dat hij/zij zich goed voelt. We streven zo een positieve ingesteldheid en een positief zelfbeeld na en verhogen daarmee de zin tot leren.
We geven uw kind door middel van aangepaste werkvormen zijn eigen groei- en leerproces in handen, waardoor zijn betrokkenheid verhoogt.

In een open communicatie geven kinderen,leerkrachten en ouders constructieve feedback zodat uw kind verder kan evolueren in zijn ontwikkeling.