Schoolbos

Onze school heeft veel mogelijkheden om buiten te spelen en te leren. Naast de speelplaats van de lagere school en de speelplaats van de kleuterschool kunnen onze kleuters en leerlingen ook naar ons schoolbos trekken voor een activiteit of les. Elk seizoen valt er wel iets nieuws te ontdekken.

In ons bos staat een vertelhut waar kinderen op de banken kunnen luisteren naar een spannend verhaal. De juf kan er ook een les geven en notities maken op het bord.
Onze turnleraar gaat met onze leerlingen bij mooi weer sporten in het bos.

Maandelijks organiseren we voor onze leerlingen en oudste kleuters een jogging. Zij lopen een parcours rond de school en door het schoolbos.

In bijlage vindt u onze visie op het schoolbos, die aansluit bij  onze schoolvisie.
Ook leert u wat wij onder een kwaliteitsvol schoolbos verstaan.

Foto albums