Vrije dagen

In bijlage vindt u een overzicht van de vrije dagen en belangrijke data van het schooljaar 2023-2024.
Wanneer vallen de schoolvakanties, de pedagogische studiedagen voor de leerkrachten?
Op welke dag is het infoavond voor kleuterschool of lagere school?
Wanneer organiseert onze kleuterschool het grootouderfeest?