Inschrijvingen

Voor inschrijvingen van kleuters en leerlingen in het huidige schooljaar, kan u ons contacteren via driehoek@bsmaterdei.be of 03 651 69 56.
In maart start de aanmeldingsperiode voor nieuwe kleuters en leerlingen voor het volgende schooljaar. Uw kind aanmelden doet u op https://brasschaat.aanmelden.in/
Nadien krijgt u een bericht om in te schrijven in onze school.
Wenst u alvast een kijkje te komen nemen of een rondleiding, neem dan contact op met Ann De Boeck via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer.

U bent ook welkom op volgende momenten:

1. Jaarlijks organiseren we enkele kijkuurtjes in onze kleuterschool.
U kan dan met uw kleuter kennismaken met de kleuterjuffen, de klasjes en de andere kleuters.
De data vindt u onder het kopje kijkmomenten.

2. Begin september vinden zowel in de kleuterschool als de lagere school infoavonden plaats. Als uw zoon of dochter reeds ingeschreven is, ontvangt u daar heel wat informatie over de klaswerking.

3.  In juni gaan onze oudste kleuters een dagje naar het eerste leerjaar.
Ze proeven daar van enkele lesjes. In de namiddag zijn ook de ouders
welkom om kennis te maken met de werking van onze lagere school.

4. Eenmaal per schooljaar zijn onze grootouders welkom op het grootouderfeest.

5. We organiseren een schoolfeest waar al onze kinderen en onze
leerkrachten u laten genieten van een schitterend optreden.
Ouders, grootouders, buren, vrienden,… iedereen welkom!

6. Onze ouderraad organiseert activiteiten voor het hele gezin,
waar u andere ouders leert kennen en onze school van een
andere kant kan bekijken.
Meer hierover onder het luikje ouderraad.