Sport lagere school

Hallo, ik ben meester Jonas. De turnleerkracht van de lagere school.

Sporten is gezond.  Ik probeer deze boodschap dan ook door te geven aan mijn leerlingen. Samen sporten en actief bewegen is de hoofdzaak in de turnles. Ons jaarthema FIT FIT Hoera, is het ideale motto dat staat voor een fitte en gezonde levensstijl.

Ik probeer de leerlingen in de turnles te laten kennismaken met allerlei sporten. Door een  uitgebreide mix van loop-, balspelen, ritmiek, gymnastiek, klimmen en klauteren, gevechtsport, zwemmen, … probeer ik iedere leerling te prikkelen en te motiveren om te bewegen.

In de turnles hecht ik verder veel belang aan samenwerking en fairplay. Winnen is leuk, maar dit is bijzaak. Respect hebben voor elkaar en inzet tonen om gemotiveerd mee te werken zijn net zo belangrijk.

Iedere maand houden we ook een jogging voor onze leerlingen.

Meester Jonas

1/1