CLB

Onze school werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding.
Het CLB geeft gratis hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school.
Op een overlegmoment over jouw zoon of dochter is het mogelijk
dat een medewerker van het CLB aanwezig is.
Als ouder kan je ook rechtstreeks met het CLB contact opnemen
om er in vertrouwen jouw vragen te stellen.

Meer info over het CLB vind je via deze link.