Opvoedingsproject

Onze opvoeding

is gericht op het leven

Het leven van kinderen en opvoeders is niet altijd even gemakkelijk. Daarom bieden wij verschillende wegwijzers aan om sterk in het leven te staan. We werken aan waarden waar we zelf in geloven.

streeft naar een totale persoonsvorming

Het is een boeiende opdracht om in elk kind zoveel mogelijk talenten van hoofd, hart en handen te ontdekken en ontwikkelen.
We geloven in de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind.

getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten

Alle kinderen, zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras, zijn bij ons welkom. Welke noden je kind ook heeft, we proberen er oog voor te hebben. Samen met de zorgleerkracht, de directie, andere hulpverleners en de ouders zorgen we voor een brede leer- en leefomgeving. Hier kan elk kind op zijn eigen niveau en tempo de juiste begeleiding krijgen.

steunt op een persoonsbevorderende relatie

Als opvoeder willen we dit voorleven. Onze kinderen kunnen rekenen op onze warme nabijheid: we dragen zorg voor hen, we bemoedigen, we stellen grenzen, we geven steeds nieuwe kansen, we respecteren hen, we vertrouwen hen. Wij dagen hen uit om te groeien tot fijne jonge mensen.

draagt zorg voor een eigentijdse geloofsopvoeding

Onze manier van omgaan met de kinderen, met elkaar, met God helpt onze leerlingen bouwen aan hun eigen levenspad. Hen in contact brengen met Jezus, met verhalen, woorden en beelden vol waarden, is een verrijking.
Van hieruit slaan we een brug met anders-gelovige leerlingen en medemensen.We scheppen ruimte om te luisteren, te ontdekken, te ontmoeten met respect voor ieders eigenheid.

haalt kracht uit een goede samenwerking

Hierbij zijn de ouders de belangrijkste schakel. We nodigen jullie uit om samen met ons mee te stappen in de opvoeding van jullie kinderen. We staan voor een goede en open communicatie. Naast ouderraad, infoavonden en oudercontacten zorgen de informele babbels en een telefoontje voor een wederzijdse betrokkenheid.

In onze schoolbrochure en schoolreglement vindt u de het opvoedingsproject van ons schoolbestuur.
In bijlage vindt u voorbeelden hoe we deze peilers in de praktijk brengen.