Huiswerkvisie

De meningen over het al dan niet geven van huiswerk lopen uiteen.
Toch hechten we er in onze school belang aan dat onze leerlingen thuis iets extra inoefenen of leren voor een toets.
We bouwen dit van in onze kleuterschool langzaam op.
Voor meer info over onze leerlijn huiswerkbeleid kan u onze huiswerkvisie lezen. Deze kan u rechts onderaan deze pagina downloaden.