Privacyverklaring

Als school verwerken wij gegevens van personeelsleden, leerlingen en ouders.
Op 25 mei 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) van kracht
De AVG is een wetgeving waarin onder andere vastgelegd wordt hoe bedrijven of organisaties dienen om te gaan met persoonsgegevens die ze op een gestructureerde wijze bewaren of verwerken.
In bijlage kan u lezen hoe ons schoolbestuur en onze school uw persoonsgegevens verwerken.

1/1