Startviering

God heeft ieder mens geschapen
Bijzonder en heel speciaal
Met een uniek karakter
En zo verschillen we allemaal!

Iedereen is anders, niemand is als jij
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
Iedereen is anders, okido!

1/14