Veilig in het verkeer!

Op onze school gebeuren er veel uitstappen waar de leerlingen zich in het verkeer begeven. Denk maar aan het fietsen naar het zwembad, te voet op uitstap met de juf, fietsen naar een locatie in Brasschaat en net buiten Brasschaat, … . Daarom wordt er ook heel wat aandacht gegeven over de veiligheid in het verkeer. Zoals het voetgangersexamen, het fietsexamen, de verkeersweek, … . Net zoals uitleg over de dode hoek die de politie gaf aan onze leerlingen van het 4de leerjaar.

1/14